vybraná aktualita

Přesný střih – více než jen výrobní metoda

Procesní řetězec při zpracování plechu se v posledních 20 letech od základu změnil.

Zatímco dříve se takové výrobní operace jako je stříhání přístřihů, ražení děr a výkrojů, výroba závitových průtahů nebo tvářecí práce, musely provádět samostatně a na různých strojích, nyní se toto u středních až velkých plechových dílů v oblasti malých a středních sérií provádí např. na razícím stroji a laseru jako jednom stroji a na zápustkovém-ohýbacím lisu.

Při velkosériové výrobě malých a funkčních dílů se naproti tomu pracuje na lisu, který se dnes konstruuje jako vysoce výkonný automat a je osazen zpravidla postupovým nářadím. Z tohoto hlediska byly sice různé postupy a procesy v minulosti optimalizovány, ovšem v podstatě se vždy vycházelo ze „staré základny“. Tím ale nejsou s ohledem na růst produktivity a reprodukovatelné kvality, jakož i především s ohledem na růst hodnot možné žádné kvantitativní skoky, čímž se zmiňovaná „stará základna“ přes všechen dosažený pokrok stále více a více dostává pod tlak na snižování nákladů. Jediným východiskem z tohoto uzavřeného kruhu je důsledná změna myšlení a nezaujaté hledání alternativ. Přitom ale platí, že by se měly striktně a důsledně přezkušovat všechny relevantní aspekty a vlivy, což s sebou v mnoha případech nese porušení a nebo „pochybnosti“ o daném tabu. Toto vše podle motta: Musí umělohmotný díl taktéž v budoucnu být takový, nebo nemohl by být nahrazen více funkčním plechovým dílcem, který lze vyrobit levněji? Musí zde být použit skutečně komplexní odlitek nebo výkovek, nebo nebyla by lepší funkčně integrovaná plechová konstrukční skupina, čímž lze ušetřit jak materiál, tak i pracovní dobu, stroje i nástroje? Je nezbytně nutné vyrábět multifunkční plechové skupiny z vystřižených, děrovaných, laserovaných, ohýbaných, vyražených, ojehlovaných, povlakovaných a spojovaných plechových dílů, nebo nebylo by lepší zvolit jako alternativu k předešlý nákladům kompletní výrobu ve formě přesného stříhání a dále kombinace z přesného stříhání a tváření?

Přesné stříhání jako konkurenční faktor

Odpověď je tzv. nasnadě – neboť při přesném stříhání vznikají – jednoduše řečeno – při každém zdvihu lisu přesné, opakovatelné plechové díly, které lze ihned montovat a které se musí při velmi specielních požadavcích ještě žehlit. Do dílců a skupin dílců z nejrůznějších ocelových, měděných, hliníkových materiálů a slitin lze nakonstruovat mnoho funkcí, čímž se jak sníží počet mechanických dílů uvnitř konstrukční skupiny, tak se i podstatně omezí počet jednotlivých operací až po montáž prvků. Ve svém důsledku to znamená úbytek více strojů, lisů a přípravků, jakož i nářadí a nástrojů apod., takže pak oproti nejprve obecně vyššímu pořizovacímu nákladu do stříhacího zařízení a do manipulačních podpůrných zařízení a nástrojových systémů stojí podstatně vyšší hospodárnost. Jako vůdčí firma na trhu v oblasti přesného stříhání nabízí švýcarská firma Feintool Technology AG, CH-3250 Lyss zákazníkům z nejrůznějších oborů kompletní paletu technologií, výrobků a služeb, počínající konstrukčním a materiálovým poradenstvím týkající se výroby nářadí i konstrukce lisových systémů, končící servisem a školením zákaznického personálu. Přesné stříhání není sice nepodobné normálnímu nebo nůžkovému střihu, dovoluje ovšem sériovou výrobu přesných dílů bez natržených nebo roztržených střižných ploch bez dodatečného opracování, a díly lze vyrábět při integraci tvářecích a razících operací do jednoho pracovního procesu. Tří – silový princip v nářadí a lisu, použitý u přesného stříhání a u kombinovaného přesného stříhání a tváření, zaručuje velmi vysokou přesnost rozměru, rovinnosti a tvaru, takže ani u velmi náročných přesných dílů pro mechanicko/elektromechanické pohony a převody nejsou potřeba žádné další obráběcí a dokončovací činnosti.

Průběžné šetření nákladů a tvorba hodnot

Již na příkladu ozubeného kola z převodovky je zřejmé, jaké úspory materiálu a obrábění je možno docílit, pokud se dá namísto výroby obráběním přednost přesnému stříhání, příp. kombinovanému stříhání/tváření. V normálním případě třískové obrábění znamená: nařezání polotovaru, vyřezání vnitřních otvorů, vyřezání okem, vyrovnání, obrobení vnějšího rozměru, obrobení vrcholů zubů na vnějším rozměru, ofrézování zubů, umístění otvorů, ojehlení/dokončení! Přesný střih naproti tomu vyžaduje: přesný střih, zešikmení vrcholů zubů, ojehlení/dokončení! Jelikož moderní postupová nebo modulová nářadí jsou schopna v sobě spojovat nejrůznější operace přesného střihu a tváření, je možno plechové díly vyrábět jen v jednom zdvihu. V praxi to vede k úspoře až 70% a více a to v závislosti na počtu kusů, s ohledem na funkční integraci a odpad mechanických dílů, potřebných dříve pro stejný nebo zvýšený výkon. Nadto otevírá kombinace přesného stříhání/tváření konstruktérům a výrobcům další možnosti pro kreativní a alternativní řešení, která dále vedou ke správným výhodám týkající se produktivity nákladů, jakož i konkurence. Tvarování vnějších a vnitřních hlavních obrysů plochého plechového dílu pomocí přesného stříhání je možno u kombinovaného přesného stříhání volitelně doplnit ohýbáním, zahloubením, prosazením, ražením, zahnutím, hlubokým tahem a spojováním. Tím jsou realizovatelné individuální konstrukce dílů pro integrované funkce, což snižuje jednak množství dílů v konstrukční skupině, tak i náklady na výrobu a montáž. Technologický a procentuální potenciál techniky přesného stříhání má význam hlavně u multifunkčních dílů, které v mnoha případech nahrazují jak konvenční technické díly, tak i jejich výrobní zařízení.

Shrnutí

Díly, vyrobené technikou přesného střihání a tváření, lze najít ve všech oblastech pracovního a privátního života a starají se např. v přístrojích pro domácnost o zvýšený komfort, v automobilové technice o efektivitu a bezpečnost a nebo v konstrukčních skupinách a přístrojích, používajících techniku pohonů, o dynamické a opakovatelně přesné pohyby a chody. Ať klasické přesně stříhané díly, jako nůžky a nože, stabilní prvky pro ruční kleště a elektrická nářadí, hnací prvky a ozubená kola pro převodovky, mechanické nebo elektromechanickíé řehtačky a přestavovací mechanismy ve vozidlech, či speciální díly pro sportovní přístroje a lékařskou techniku – vždy se technika přesného střihání a tváření stará o to, aby výkon, bezpečnost, životnost, komfort a nízká údržba byly v souladu s poskytovanou hospodárností ve výrobě.

02. 07. 2007

fotogalerie

< Zpět na přehled aktualit