vybraná událost

24. Mezinárodní veletrh technologie zpracování plechů - EuroBLECH 2016, Hannover

25. 10. 2016 – 29. 10. 2016

Hannover

BRUDERER, AGATHON, DI.GI.EMME, SOPREM. MÄRKISHE STANZ PARTNER a OTTO VISION

<p><strong>Na&scaron;i partneři vystavuj&iacute; na největ&scaron;&iacute;m odborn&eacute;m veletrhu pro zpracov&aacute;n&iacute; plechu EuroBLECH 2016.</strong><br /> <strong>Term&iacute;n:</strong> 25.10.2016 - 29.10.2016</p> <p><strong>Otevřeno :</strong> &uacute;ter&yacute; -p&aacute;tek od 9:00 do 18:00,</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sobota od 9:00 do 15:00</p> <p><strong>Na&scaron;e partnery najdete:</strong></p> <p><strong>BRUDERER AG:</strong> Hala 27 st&aacute;nek K81<br /> Vystavuje novinku - pades&aacute;titunov&yacute; retrofit - rychloběžn&yacute; lis lis BSTA 50R-95B2 včetně n&aacute;stroje</p> <p><strong>AGATHON AG:</strong> Hala 13, st&aacute;nek E174<br /> Precizn&iacute; vod&iacute;c&iacute; elementy</p> <p><strong>SOPREM AUTOMATION AG: </strong>Hala 27, st&aacute;nek H19</p> <p>Odv&iacute;jec&iacute;, nav&iacute;jec&iacute; a rovnac&iacute; zař&iacute;zen&iacute;</p> <p><strong>Otto Vision Technology GmbH:</strong> Hala 27, st&aacute;nek H31</p> <p>Měř&iacute;c&iacute; 2D a 3D technika</p> <p><strong>DI.GI.EMME + otiPRESSE: </strong>Hala 27, H103</p> <p>Transferov&aacute; technologie, transferov&eacute; n&aacute;stroje a excentrick&eacute; lisy včetně kolenop&aacute;kov&eacute;ho syst&eacute;mu LEVER DRIVE</p> <p><strong>M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER -</strong><strong>&nbsp;MSPN:</strong> Hala 27, st&aacute;nek H31<br /> Vystavuje vod&iacute;c&iacute; elementy, střižn&eacute; elementy, vyhazovače a pružiny do forem a lisovac&iacute;ch n&aacute;strojů</p> <p>&nbsp;</p> <p>Z&aacute;stupce firmy KONTURA TOOLS ing. Du&scaron;an Volejn&iacute;k, je pro V&aacute;s k dispozici po celou dobu kon&aacute;n&iacute; veletrhu na telefonn&iacute;m č&iacute;sle:</p> <p><strong>+420 777 945 957</strong>.</p> <p>Pro sjedn&aacute;n&iacute; term&iacute;nů schůzek u jednotliv&yacute;ch partnerů pros&iacute;m kontaktujte nejl&eacute;pe před zač&aacute;tkem veletrhu př&iacute;mo uveden&eacute; firmy nebo jejich zastoupen&iacute; firmu KONTURA TOOLS.</p> <p>Informace o veletrhu EuroBLECH 2016 naleznete na: <a href="http://www.euroblech.com/czech/">www.euroblech.com/czech/</a></p> <p>Přijďte se pod&iacute;vat na nejnověj&scaron;&iacute; technologie z oblasti lisov&aacute;n&iacute;.<br /> Tě&scaron;&iacute;me se na Va&scaron;i n&aacute;v&scaron;těvu.</p> <p><img src="http://www.konturatools.cz/images/library/euroblech.png" style="height:151px; width:284px" /></p>

fotogalerie

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí