Technologický skok ve výrobě elektromotorů


26. 04. 2017

E- mobilita. Technologický skok ve výrobě elektromotorů pro nástroje na rotory a statory. Lisování rotorových a statorových plechů.

 

Možnosti optimalizace nástrojů na rotory a statory pro prodloužení životnosti a výkonnější koncové výrobky

Elektromotor se skládá mimo jiné z rotoru a statoru, které jsou vyrobené z mnoha jednotlivých plechů. Díky optimalizovaným výrobním procesům je možné snížit příkon motorů, a tedy spotřebu proudu hnacích motorů oproti běžné výrobě až o 30 %.

K možnostem optimalizace patří, mimo jiné, zmenšení tloušťky plechů, které vede k užším střižným mezerám (pouze o rozměru několika µm). To vyžaduje zejména tužší vedení v nástrojích s nejvyšší přesností. Při zmenšené tloušťce plechů je zapotřebí podstatně vyšší počet kusů (vyšší požadavky na životnost nástroje) a frekvence zdvihů, aby se zachovala, nebo dokonce zkrátila výrobní doba.

Na důležitosti získává údržba nástrojů. Zachování ostrosti řezu aktivních prvků je nezbytné pro předcházení tvorby otřepů na lisovaném dílu, a tedy nejmasivnějších ztrát výkonu na koncovém výrobku. Častější údržba vyžaduje optimální vodící prvky, které ani při opakované montáži a demontáži nevykazují žádné ztráty přesnosti.

Pro nové požadavky v oblasti nástrojů na rotory a statory nabízí firma Agathon různá řešení. Vodící elementy jsou k dispozici skladem nebo se vyrábějí na zakázku. V závislosti na vodících systémech lze dosáhnout frekvence až 2500 zdvihů/min. Pro maximální tuhost a přesnost vedení je možné používat válečková vedení. Lze tak realizovat nejužší střižné mezery o rozměru pouhých několika µm. Vodící elementy Agathon umožňují nejjednodušší montáž a demontáž pro údržbu bez ztráty přesnosti a rozhodující měrou se podílejí na prodloužení intervalů údržby, které znamená významné snížení nákladů. Se standardně zvolenou ocelí na valivá ložiska 100Cr6 (1.3505) jsou splněny optimální předpoklady pro další prodloužení životnosti vodících elementů a snížení výrobních nákladů.

Kontaktujte nás, budete-li potřebovat modernizovat vodící a ložiskové systémy axiálních a rotačních pohybů ve svých nástrojích v souladu se současným stavem techniky.

Těšíme se, že Vám budeme moci poradit s dalším krokem vývoje a na základě našich dlouholetých zkušeností pomoci zvýšit konkurenceschopnost Vašich nástrojů.

 

Naším cílem je neustále zkvalitňovat servis poskytovaný současným i budoucím zákazníkům. 

Samozřejmostí je pravidelné školení našeho personálu přímo v mateřských firmách tak, abychom Vám mohli poradit i v těch nejnáročnějších lisařských aplikacích.