Lisy excentrické a kolenopákové lisy - LEVER DRIVE

Vývoj a výroba mechanických lisů má v italské společnosti Officine Tecnomeccaniche Italiane (OtiPRESSE) již 60-ti letou tradici. Tyto lisy se využívají při výrobě lisovaných dílů pro automobilový průmysl, ale i pro výrobu dílů pro  domácí spotřebiče, kovové obaly a další.

Lisy jsou vhodné k zabudování transferového systému přesně podle požadavků zákazníka a umožnují operace tváření, hluboké tažení až po ražení a přesné stříhání. 

Stavba lisu a průběh lisovací křivky/ rychlost beranu v dolní úvrati/ odpovídají požadavkům zákazníka a požadavkům na proces.


Společnost OtiPRESSE je známá svými projekty  i mimo Evropu jako je Turecko, Korea, Kazachstán a Mexiko.


Rozšířením vývoje se společnost OtiPRESSE zaměřila na mechanické lisy pro zabudování transferového systému,  přesně podle požadavků zákazníka. Podle konstrukce lisu a průběhu rychlosti beranu, mohou být lisy využity pro operace tváření, hluboké tažení, ražení a přesné stříhání.


Vývoj lisů se zaměřil i na nejvyšší bezpečnostní standardy (bezpečnost operátorů, minimalizace hluku, ochrana životního prostředí,..).


Kompletní systémy  a speciální lisy
Lisy vyrobené pro specifickou výrobu, kde je lis navržen a vyroben v souladu s potřebami zákazníka po zvážení všech aspektů výstavby (hmotnost, velikost zdvihu, cykly za minutu, rozměr pracovních ploch, vyfukování odpadu, kalibrování a rozměry dílů).
Tyto linky na klíč umožňují také montáž lisovaných dílů, svařováním nebo mechanickým spojením.  OtiPRESSE může také poskytnout systémy  doplněné servopohonem..


Realizace lisů a jejich parametry – příklad:


Nová lisovací linka pro tažené díly
Lis se zabudovaným systémem LEVER DRIVE zpomalí pohyb beranu v dolní úvrati a umožní tak provádět operaci hlubokého tahu. Je vybaven spodním a horním  přidržovačem, kompletním transferovým  zařízením / 16 stanic/  od společnosti Di.Gi.Emme.  Je zde zabudovaný elektronický válečkový posuv s cik-cak systémem, rovnačka  a dvojité odvíjecí zařízení. 

linka

 

 

Tištěné katalogy k dispozici na:

tel.: +420 577 607 315

e-mailu: http://konturatools@konturatools.cz

Odkazy

http://www.otipresse.it/