EXCENTRICKÉ A KOLENOPÁKOVÉ LISY, SERVO LISY – OTI PRESSE

Kolenopákové lisy – LEVER DRIVE

Vývoj a výroba mechanických lisů má v italské společnosti Officine Tecnomeccaniche Italiane (OtiPRESSE) již 60-ti letou tradici. Tyto lisy se využívají při výrobě lisovaných dílů pro automobilový průmysl, ale i pro výrobu dílů pro  domácí spotřebiče, kovové obaly a další.

Lisy jsou vhodné k zabudování transferového systému přesně podle požadavků zákazníka a umožnují operace tváření, hluboké tažení až po ražení a přesné stříhání. 

Stavba lisu a průběh lisovací křivky (rychlost beranu v dolní úvrati) odpovídají požadavkům zákazníka a požadavkům na proces.

Společnost OtiPRESSE je známá svými projekty  i mimo Evropu jako je Turecko, Korea, Kazachstán a Mexiko.

Rozšířením vývoje se společnost OtiPRESSE zaměřila na mechanické lisy pro zabudování transferového systému,  přesně podle požadavků zákazníka. Podle konstrukce lisu a průběhu rychlosti beranu, mohou být lisy využity pro operace tváření, hluboké tažení, ražení a přesné stříhání.

Vývoj lisů se zaměřil i na nejvyšší bezpečnostní standardy (bezpečnost operátorů, minimalizace hluku, ochrana životního prostředí...).

 

Transferové systémy pro přenos a montáž dílů v nástroji

Lisy vyrobené pro specifickou výrobu, kde je lis navržen a vyroben v souladu s potřebami zákazníka po zvážení všech aspektů výstavby (hmotnost, velikost zdvihu, cykly za minutu, rozměr pracovních ploch, vyfukování odpadu, kalibrování a rozměry dílů).

Tyto linky na klíč umožňují také montáž lisovaných dílů, svařováním nebo mechanickým spojením. OtiPRESSE může také poskytnout systémy doplněné servopohonem.

Lis se zabudovaným systémem LEVER DRIVE zpomalí pohyb beranu v dolní úvrati a umožní tak provádět operaci hlubokého tahu. Je vybaven spodním a horním přidržovačem, kompletním transferovým zařízením (16 stanic) od společnosti Di.Gi.Emme. Je zde zabudovaný elektronický válečkový posuv s cik-cak systémem, rovnačka a dvojité odvíjecí zařízení.

 

Tištěné katalogy k dispozici na

Telefon: +420 577 607 315
E-mail: office@konturatools.cz
 

Odkazy

OtiPRESSE oficiální webové stránky (odkaz)
 

Katalogy ke stažení

Brožura mechanické lisy OtiPRESSE, anglicky (PDF)
Brožura mechanické lisy OtiPRESSE, německy (PDF)
Brožura mechanické lisy OtiPRESSE, italsky (PDF)
 

O společnosti OTI PRESSE

OD ZKUŠENOSTI K INOVACI, SLUŽBY PŘED PRODEJEM
Díky profesionalitě a rozsáhlým zkušenostem, které jsme získali, počínaje analýzou potřeb zákazníka až po vlastnosti hotového výrobku a materiálu, který má být zpracován, jsou naši technici schopni vytvářet kvalitní řešení pro každou potřebu designu.
Proces analýzy je prováděn v úzké spolupráci se zákazníkem a vytváří svazek spolupráce a důvěry, který bude pokračovat v následujících fázích až do poprodejního prodeje.

DESIGN
Aby bylo možné vyvinout vysoce kvalitní řešení, je projektování prováděno pomocí specializovaných programů.

REALIZACE
V průběhu let jsme pečlivě vybrali dodavatele na základě kritérií závažnosti, přesnosti a spolehlivosti: všechny suroviny a hotové výrobky, které používáme, jsou zaručeny a certifikovány.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Naše poprodejní služby zahrnují plánování pravidelných preventivních zásahů údržby každoročně za účelem kontroly stavu strojů. Naše asistenční služba je také poskytována s teleobjektivem pro podporu našich zákazníků kdekoli.

Oti Presse

 

Naším cílem je neustále zkvalitňovat servis poskytovaný současným i budoucím zákazníkům. 

Samozřejmostí je pravidelné školení našeho personálu přímo v mateřských firmách tak, abychom Vám mohli poradit i v těch nejnáročnějších lisařských aplikacích.